אכיפת פסק חוץ

דגנית תורן, עו"ד

המאמר התפרסם במגזין "אנחנו באמריקה", ינואר 2013. לעתים קרובות נדרשים לקוחותינו לשאלה: האם יש באפשרותי להעניק תוקף משפטי לפסק דין אמריקאי, אירופאי, וכד', גם בישראל. המאמר עונה בקצרה על השאלה, תוך הבאת התנאים העיקריים בחוק אכיפת פסקי חוץ.

 

המשך
דיווח חברתי - סביבתי

דיני חברות ודיני איכות הסביבה.

דגנית תורן, עו"ד.

ארגונים עסקיים רבים בעולם הגיעו לתובנה, כי בעידן המאה העשרים ואחת, ניכרת השפעתם על הסביבה והחברה ועל קשרי הגומלין בין פעילות כלכלית, עסקית לבין החברה בה מבוצעת פעילות זו.

המשך
ירושה ללא צוואה בישראל - האם אני יורש

דגנית תורן, עו"ד

במקרים בהם נפטר אדם ללא צוואה, קובע החוק בישראל למי יחולקו נכסיו, על פי דרגת הקרבה המשפחתית. במאמר זה הבאנו תמצות של החוקים הרלוונטיים לקביעת ירושה על פי הדין בישראל, על מנת לסייע ללקוחותינו לבחון את דרגת הקרבה מבחינת החוק לנפטר בישראל ולהבין, האם הם נחשבים יורשים על פי הדין. המאמר התפרסם במגזין "אנחנו באמריקה", פברואר 2013.

המשך
ירושת ידועים בציבור

 

דגנית תורן, עו"ד

המאמר פורסם במגזין "אנחנו באמריקה" בשנת 2012 וכוון ליתן מענה ללקוחות אמריקאיים ואחרים הנדרשים לסוגיית הירושה של ידוע או ידועה בציבור.

 

המשך
סעיף 68 לחוק חוזה הביטוח וסוגיית ההשתתפות העצמית

דגנית תורן, עו"ד  

האם קיימת דרך קלה לחמוק מתשלום דמי השתתפות עצמית לחברת ביטוח? מה הדין כאשר מבוטח גרם נזק לצד שלישי, וזה האחרון דורש תשלומים מאת חברת הביטוח של המבוטח/ המזיק?

המשך
ערעור בעניין תיווך בעסקאות מקרקעין

מוגשת בזאת בקשת רשות ערעור על פסק דינה של כבוד השופטת רות רונן, שניתן בברע 2285/05 בבית משפט המחוזי בתל אביב ביום 11/04/06 (להלן: "פסק הדין") והומצא למבקשים בדואר ביום 25/04/06. פסק הדין ניתן במסגרת בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב (ת.ק. 3990/03) (להלן: "הערכאה הראשונה").

המשך
צו ירושה

דגנית תורן, עו"ד
אם אתם תושבי חוץ העומדים לרשת נכסי עזבון בישראל או שיש לכם נכסים בישראל וברצונם לדעת כיצד ניתן להבטיח את זכויות יורשיכם, כדאי לבחון את הדין הישראלי בעניין זה.

המשך
רכישת דירה מקבלן על ידי תושב חוץ

דגנית תורן, עו"ד
כאשר תושב חוץ רוכש דירת השקעה בישראל, יש לקחת בחשבון גורמים נוספים, שלעתים הינם שונים משיקוליהם של ישראלים המתגוררים דרך קבע בישראל. גורם משמעותי אחד הוא שמשקיעי נדל"ן רבים רוכשים את הנכס "על הנייר" וללא גישה פיזית לאזור.

המשך
תשלום דמי השתתפות עצמית בתביעת ביטוח

דגנית תורן, עו"ד
בשנים האחרונות, מסעיר אחד הסעיפים בחוק חוזה הביטוח את המערכת המשפטית ואת ציבור עורכי הדין המייצגים חברות ביטוח. הכוונה היא לסעיף 68 בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק"), ובמיוחד לחלק בו המחייב את חברת הביטוח להודיע למבוטח 30 יום טרם כוונתה לשלם לצד ג'.

המשך

 מאמרים


כל המידע הנכלל במאמרים ובאתר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על מאמר. המחברת והמערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים.


 

 

טלפון ארה"ב: 1-818-986-7800, פקס: 1-818-986-7801, דוא"ל: info@torenlaw.com 
טלפון בישראל: 03-570-1779      פקס: 03-570-1795

כל הזכויות שמורות 2007-2014 © לד.תורן משרד עורכי דין

Created by GoWeb