דיני עבודה - בישראל מערכת דיני עבודה מקיפה, המקנה זכויות סוציאליות לעובדים, והנשלטת על ידי מספר לא מבוטל של חוקים, תקנות וצווים.

סכסוכים משפטיים בדיני עבודה נדונים בישראל בערכאות מיוחדות - בתי הדין לעבודה, על דרגותיהם השונות.

ראוי לדעת, כי דיני הפיטורין בישראל שונים מהדינים במרבית מדינות ארה"ב והזכויות הסוציאליות הנלוות למעמד העובד מהוות נדבך חשוב של דיני העבודה בישראל.
 


סכסוכי עבודה - בנוסף, ביכולתנו להתמודד עם כל סוגי הסכסוכים בין עובדים למעבידיהם, תוך הפניית הנושא להתדיינות משפטית בערכאה המתאימה.

עם זאת, משרדנו דוגל בנסיון לפתור סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט, ובמקרים המתאימים נמליץ בחום לעשות כן, לעתים תוך הפניית הסכסוך לגישור על ידי מגשר מוסמך.
 

דיני עבודההסכמי עבודה - למשרדנו התמחות בעריכת הסכמי עבודה בין מעסיקים ועובדיהם בהתאם לדין הישראלי, וכן, במקרים המתאימים, בהתאם לדין האמריקאי. 

 

 

טלפון ארה"ב: 1-818-986-7800, פקס: 1-818-986-7801, דוא"ל: info@torenlaw.com 
טלפון בישראל: 03-570-1779      פקס: 03-570-1795

כל הזכויות שמורות 2007-2014 © לד.תורן משרד עורכי דין

Created by GoWeb